Viewing Tender: #578
Print Tender
Tender Title: LED Theatre Lighting Location: Galway City, Galway
Date Published: 16-May-2018 18:32 Deadline for Tenders: 18-06-2018 Approx Start Date Required: 26-06-2018
Tender Status:

Closed - Tender has expired. Applications are no longer being accepted.

Development
Type:
Commercial: Repair & Maint. / Installation / Extension Category: Lighting Suppliers & Specialists
Files Attached: Etender Application Uploaded.doc   ()
Full Tender Text:
An aidhm aatá leis an tionscnamh seo ná lampaí atá san amharclann faoi lathair (Tungsten/Halogen) a h-athrú go dtí lampaí LED, mar tá na lampaí seo i bhfad níos eifeachtaí ar costas agus fuinneamh.

Caithfidh tairgeoirí grádú íosta 80% a bhaint amach do chuile critéar cáilíochtúil faoi Mheasúnú Teicniúil chun díbirt ón gcomórtas a sheacaint. Maidir leis an gcritéar costais, measúnófar tairgeoirí i gcomhréir inbhéartach leis an scór uasta, a dháilfear ar an dtairiscint ar chostas is ísle, nár díbríodh cheana ar fhorais cáilíochtúil.
Cinnfidh an tairgeoir leis an measúnú foriomlán is airde mar an tairgeoir rathúil nár díbríodh cheana ar fhorais cáilíochtúil.
Fad agus go ndéanfar gach iarracht dul chun cinn a dhéanamh ar an bpróiséas tairisceana seo go céim critéir gradaim, coimeádfaidh an t-údarás conarthach an ceart acu féin gan conradh a bhronnadh má tá na dálaí i réim.
Muna féidir, ar chúis éigin, an conradh a bhronnadh ar an dtairgeoir is buntáistí go heacnamaíoch a thagann ón bpróiséas iomaíoch seo, nó má bhronntar an conradh agus feiceann an t-údarás conarthach nár baineadh amach na dualgais, coimeádfaidh an t-údarás conarthach an ceart acu féin an conradh a bhronnadh ar an dtarna scór tairgeora is airde ar bhonn na téarmaí fógartha. Tarlóidh seo gan réamhchlaonadh ar an gceart ag an údarás conarthach chun an próiséas íomaíoch seo a chur ar ceal agus/nó próiséas bronnta conartha nua a thosú, de réir mar is rogha leo féin amháin.

Critéir Mheastóireachta Toisc Ualúcháin Scór Uasta Scór Íosta
Measúnú Teicniúil
Cáilíocht Dearaí 10% 100 80
Sonraíocht Comhlíonta 15% 150 120
Seirbhís Tacaíochta do Chustaiméirí 10% 100 80
Baránta 10% 100 80
Measúnú Airgeadais
Costas 55% 550 Ní/Bh
Marc mheastóireachta iomlán 100% 1000


SONRAÍOCHT TREALAIMH SOILSIÚCHÁIN

Caithfidh na hearraí ar fad a bheith nua.
Ní chuirfear trealamh athláimhe san áireamh.
Caithfidh na hearraí ar fad a bheith seachadta go dtí an t-ionad. Caithfidh costais seachadta a chur san áireamh sa cháipéis tairisceana.

Inneall LED Cainníocht - 10
Bainfidh an t-inneall amach nó sáróidh sé an tsonraíocht a leanas:
Ginearálta
60 LED daingneán spota próifíl meascadh dathanna
IP20 – rátaithe d’úsáid tirim laistigh.
Oiriúnach le CE.
Cumhacht agus DMX i/trí naisc do leagan amach éasca.
Comhéadan rialaithe soláimhsithe le go leor móid agus socruithe daingneáin.

Fisiciúil
Tithíocht seasmhach mhiotal dísletheilgthe
Caithfidh sé a bheith ar fáil i ndáth dubh.
Cuing glasáil deimhneach crág dhúbailte
Sliotán do ghloine, cruach dhosmálta nó scannán patrúin gobo méid-B agus meáin réscaiptheora le fócas bog.

Leictreach
Inchumhacht uilíoch 100VAC go 240VAC 50/60 Hz.
Cumhacht Neutrik in agus tríd naisc.
D’fhéadfadh suas le ceithre aonaid solais (uas 15 A) a bheith nasctha trí nascóir powerthru nuair a úsáidtear ar chiorcaid shingil.
Teastaíonn cumhacht ó fhoinse lag. Sruth brúchtaíl isteach 230V: 107A (Ar feadh thart ar leath-chiogal amháin)


LED
Saolré LED 20,000 uaire ( 25,000 uaire ag déine 70%)
60 astaírí LED Luxeon® Rebel

Dáth
Córas 7 dath cóiriú seacht dath LED.
Rogha den córas 7 dath chun solas bán athraitheach Tungsten HD (2700K-4000K) Daylight HD (4000K-6500K) d’ard-chaighdeán a chur ar fáil.

Optúil
Réscaiptheoir le fócas bog chun leas nó dáileadh bog solais a chruthú.
Caithfidh an t-inneall glacadh le reimse éagsúla lionsaí.
Rialú DMX512 in agus tríd nascóirí XLR cúig phionna.
Go leor roghanna rialacháin, le RGB, strób agus saor ó bhrd rialúcháin san áireamh.
Mód Mháistir/Sclábhánta.
Inneall ísliú fíorúil O 15-bit chun céimniú amharclannaíochta d’ard-chaighdeán agus athrú datha le linn isliú a chur ar fáil.
Feidhmiúlacht RDM do sheoladh agus athruithe socruithe.

Chuir ar fáil le gach Inneall LED na nithe a leanas:
1 Nascáil sábháilteacht cruach Rátaithe/Dath Dubh
1 Clampa scaoilte truicear tobann/Dath Dubh
1 Plocóid 16 Aimp
1 DMX 4 méadar/ Nascóir cábla Power Link

[comhcheangal DMX/Power Link do tharchur comhthreomhar príomhchumhachta agus DMX]

Ba chóir do chablaí DMX claoigh le caighdeáin: E1.11 (USITT DMX 512-A)
Beidh an cábla 3-core 1.5mm² Rubar Dubh HO7
Nóta: Ní ghlacfar ach le nascóirí le branda Neutrik.

Chuir ar fáil le gach Inneall LED na nithe a leanas:
1 Forbhall comhla (comhoiriúnach leis an Inneall LED beartaithe)
1 Lionsa Fresnel (comhoiriúnach leis an Inneall LED beartaithe)

(Caithfidh an forbhall comhla agus an lionsa fresnel a bheith comhoiriúnach lena chéile ó thaobh sonraíochta agus branda de)


NÓTAÍ
Lig le bhur dtoil leis na hoibrithe a leanas le d’aighneacht: Tabhair lá amháin (8 n-uaire an lá) de thraenáil ar na daingneáin sa liosta thuas.
Ba chóir do na costais thuas a bheith ar thaispeáint go soiléir i d’aighneacht mar chuid ar leith.
Ní ghlacfar le haighneachtaí don chóras thuas ach ó chomhlachtaí a bhfuil ionad seirbhís agus foireann atá lánchreidiúnaithe, bunaithe laistigh de dhlínse an chliaint don déantóir agus do na hearraí sa liosta thuas.
Caithfidh samplaí d’obair a rinneadh roimhe a bheith seolta isteach leis an aighneacht.
Tabhair bogearraí, lamhleabhair d’úsádóirí nuair is oiriúnach.
Caithfidh trealamh cloí leis na Rialacháin agus na hOrduithe a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht
Muna bhfuil Rialacháin eile i bhfeidhm, seolfar isteach teastais a theastaíonn faoi BS 7905:2001 d’earraí agus trealamh fionraíochta.

Seachadach
Cuir trealamh scaoilte ar fad ar fáil pacáistithe agus lipéadaithe go hoiriúinach. Caithfidh aon earraí a bhfuil damáistithe nó caillte de bharr drochphacáiste nó i ndiaidh a bheith láimhsithe go dona a bheith athchurtha gan costas. Ba chóir don trealamh a bheith seachadta go hionadaí údarásach an fhostóra agus síniú údarásach a bheith faighte i leith liosta le sonraí na n-earraí ar fad.

Lámhleabhair oibríochta agus cothabhála
Seol isteach lámhleabhair a thugann na sonraí ar fad don oibríocht, an cothabháil agus deisiú trealaimh, le sonraí na ndeachrachtaí cuí ó thaobh sláinte agus sábháilteacht a bhaineann le hoibríocht, cothabháil agus athchur trealaimh.
Dearbhuithe
Teastaíonn ón gconradh dearbhú scríofa trí bliana i gcoinne lochtanna ag tosú ón dáta ar a ndearbhaítear formhór an trealaimh. Beidh dearbhuithe na nithe a ndearbhaíodh níos déanaí iad ag rith ón dáta ar dhearbhaíodh gach ní. Clúdóidh an dearbhú deisiú gach locht. Faoin ndearbhú, tarlóidh aon deisiú nó athchur le linn 24 huaire ón gcéad fógra. Nuair nach féidir leis an trealamh a bheith deisithe nó athchurtha le linn an tréimhse seo, cuirfear trealaimh ar choiscéim nó níos fearr ar fáil saor in aisce ar cíos, go dtí go gcríochnófar na deisithe.

The objective of the project is to replace over-time the current lamp stock (Tungsten/Halogen) with a much greater energy efficient and cost effective lamp stock. The term lamp stock refers to lighting units used to light performances in theatre and stage production.

Tenderers must achieve a minimum rating of 80% for each of the qualitative criteria under Technical Evaluation in order to avoid elimination from the competition. In relation to the cost criterion tenders will be scored in inverse proportion to the maximum score, which will be allocated to the lowest cost tender not previously eliminated on qualitative grounds.
The tenderer with the overall highest evaluation will be deemed to be the successful tenderer and not previously eliminated on qualitative grounds.
Whilst every effort will be made to progress this tender process to the award criterias stage, the contracting authority will reserve their right not to award a contract if the circumstances prevail.
If for any reason it is not possible to award the contract to the most economically advantageous tenderer emerging from this competitive process, or if having awarded the contract, the contracting authority considers that the successful tenderer has not met its obligations, the contracting authority reserves the right to award the contract to the next highest scoring tenderer on the basis of the terms advertised. This shall be without prejudice to the right of the contracting authority to cancel this competitive process and/or initiate a new contract award procedure at its sole discretion.

Evaluation Criteria Weighting factor Maximum Score Minimum Score
Technical Evaluation
Design Quality 10% 100 80
Meets specification 15% 150 120
Customer support 10% 100 80
Warranty 10% 100 80
Financial Evaluation
Cost 55% 550 N/A
total evaluation mark 100% 1000LIGHTING EQUIPMENT SPECIFICATION

All items must be supplied new.
Second hand equipment will not be considered.
All items to be delivered to the venue. Delivery costs to be included in the tender document.

LED Engine Quantity - 10
The LED Engine shall meet or exceed the following specification:
General
60 LED colour mixing profile spot fixture
IP20-rated for indoor dry location use.
CE compliant.
Power and DMX in/thru connections for easy setup.
User-friendly control interface with multiple modes and fixture settings.

Physical
Rugged die-cast all-metal housing
Must be available in black.
Positive-locking double-clutch yoke.
Slot for B-size glass, stainless steel or film gobo patterns and Soft Focus Diffuser media.

Electrical
100VAC to 240VAC 50/60 Hz universal power input.
Neutrik power in and thru connections.
Up to four luminaires (15A max) may be linked via powerthru connector when used on a single circuit.
Requires power from a non -dim source. Inrush current 230V: 107A (For about one half-cycle)


LED
20,000-hour LED life (25,000 hours to 70% intensity)
60 Luxeon® Rebel LED emitters

Colour
7 Colour System seven-colour LED array.
Selection from the x7 Colour System to provide high quality, variable-white light Tungsten HD (2700K-4000K) Daylight HD (4000K-6500K).

Optical
Soft Focus Diffuser for creating washes or soft light distribution.
Engine must accept a range of different lenses.
Control DMX512 in and thru via five-pin XLR connectors
Multiple control options, including RGB, strobe, and console-free .
Master/Slave mode.
O 15-bit virtual dimming engine to provide smooth, high-quality theatrical fades and minimises colour shift during dimming.
RDM functionality for address and setting changes.

Please supply with each LED Engine the following:
1 Rated Steel Safety Bond/Colour Black
1 Quick Trigger Release Clamp/Colour Black
1 16Amp Plug
1 4 meter DMX/Power Link connector cable

[DMX/Power Link combination for parallel transmission of mains power and DMX]

DMX cables should meet the standards of : ANSI E1.11 (USITT DMX 512-A)
Cable shall be 3-core 1.5mm² Black Rubber HO7
Note: Only branded Neutrik connectors shall be accepted.


Please supply with each LED Engine the following:
1 Barn Door Attachment ( compatible to proposed LED Engine)
1 Fresnel Lens ( compatible to proposed LED Engine)
(Barn Door Attachment and Fresnel lens must be compatible by brand and specification)NOTES

Please allow for the following works within your submission: Provide 1 day (8hrs per day) Training on the fixtures listed above.
The above costs should be clearly shown in your submission as a separate item.
Submission for the above system will only be accepted from companies who have a fully accredited service centre and staff, based within the jurisdiction of the client for the manufacturer and products listed above.
Examples of previous work to be submitted with application.
Provide software, users hand books and manuals where appropriate.
Equipment must comply with all Regulations and Ordinances relating to Health & Safety
Unless other Regulations apply, certificates required under BS 7905:2001 shall be submitted for all suspension items and equipment.


Delivery
Supply all loose equipment suitably packaged and labelled. Any items suffering damage or loss during transit due to unsatisfactory packing or bad handling are to be replaced without charge. The equipment should be delivered to an authorised representative of the Employer and an authorised signature obtained against a detailed list of all items.
Operations and Maintenance Manuals
Submit manuals giving full details for the operation, maintenance and repair of equipment, including details of relevant health and safety issues relating to operation, maintenance and replacement of equipment.


Guarantees
The contract requires a three year written guarantee against defects starting from the date on which the majority of equipment is accepted. Items accepted later shall have their guarantees run from the date of acceptance of each item. The guarantee shall cover the repair of all defects. Under the guarantee any essential repair or replacement shall be carried out/provided within 24 hours of notification. Where the equipment cannot be repaired or replaced within this time, equal or better equipment shall be provided free, on loan, until such times as the repair can be completed.

Further Details:
Type of services required?Supply fittings only
Please provide a description of the current lighting arrangement including type of light fitting, quantity, hours/use per week if applicable Tungsten/Halogen lamps

Share |

You need to Sign Up or Log In before you can apply for Tenders.